Veřená zakázka

Výstavba technického zázemí a parkovacích stání ZZS JMK Brno-Bohunice – správce stavby

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zejména:
• spolupráce při přípravě zadávacího řízení na generálního dodavatele stavby – zejména zpracování Knihy standardů, Knihy místností a dalších technických podkladů objednatele, které budou tvořit součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby (např. dokumenty Požadavky na zpracování realizační projektové dokumentace, Požadavky na zpracování projektové dokumentace interiéru, Požadavky na zkoušky a revize, Organizační struktura projektu, Seznam vzorkovaných výrobků, Protokol vzorku) a spolupráce při vyhotovení dalších dokumentů, které budou tvořit součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby (Požadavky na rozsah a vybavení díla,),
• spolupráce při zpracování požadavků na řešení využití fotovoltaických panelů jak na budově technického zázemí a parkovacího stání, tak na sousední budově výcvikového střediska ZZS JMK,
• poskytování služeb správce stavby ve smyslu FIDIC YELLOW BOOK v průběhu projekční přípravy a realizace Stavby,
• výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby (v souladu s § 152 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů),
• činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů),
• poskytování dalších poradenských a konzultačních služeb.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.02.2023