Veřená zakázka

Oprava komínů na budově radnice čp. 35, Louny

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem soutěže je realizace akce, tj. oprava nadstřešní části komínů a komínových hlav 17 komínů na budově radnice Městského úřadu Louny, Mírové náměstí čp. 35.
Na jižním křídle jsou komíny situovány u hřebene střechy a většinou dosahují úrovně +800 mm nad hřeben střechy. Konstrukce komínů je původní, doposud nedošlo k rozsáhlejším opravám kromě opravy omítek. Tělesa komínů jsou ukončena hlavou z Božanovského pískovce.
Všechny komíny budou ubourány po rovinu střechy a znovu vyzděny. Vyměněny budou všechny pískovcové komínové hlavy. Hromosvody, které jsou ke komínům kotveny, budou ponechány a opět přikotveny k nově vyzděným komínům.

Při realizaci akce je nutné dodržet závazné stanovisko památkářů č. j. MULN/10523/2020, vydané dne 16.11.2020, které je přílohou zadávací dokumentace (dále také ZD) a Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaným Městským úřad Louny, odbor stavebního řádu, oddělením stavebního řádu.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že hodlá na akci podat žádosti o dotaci, a to z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury a Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2023.

Požadavky na předmět zakázky jsou dále dány „Zhodnocením současného stavu nadstřešní konstrukce komínů radnice a záměru jejich sanace, Mírové náměstí v Lounech a záměr jejich sanace“ zpracované Martinem Hemalou a arch. Miroslavem Hanzlem z 09/2020, který je přílohou ZD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.02.2023