Veřená zakázka

Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec - 1. etapa, opakované řízení

Číslo ve věstníku:
Z2023-009706
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45232421-9 - Čistírny odpadních vod
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV Jindřichův Hradec, konkrétně 1. etapa stavby, tzn. mechanicko biologické čištění odpadních vod, kalové hospodářství a plynové hospodářství tak, aby bylo možné v budoucnu navázat na již vybudované objekty. Nyní je předmětem plnění 14 stavebních objektů (SO) a 11 provozních souborů (PS). V rámci 1. etapy budou rekonstruovány a doplněny objekty SO 01 Hrubé předčištění, SO 03 Aktivační nádrže, SO 04 Dosazovací nádrže, SO 05 Kalové hospodářství (DSO 05.2 Vyhnívací nádrže, DSO 05.3 Externí jímky), SO 06 Plynové hospodářství (hořák zbytkového plynu), SO 07 Strojovny, SO 08 Armaturní chodba, SO 09 Spojovací potrubí, SO 10 Komunikace a zpevněné plochy, SO 12 Terénní a zpevněné plochy, SO 13 Stavební elektroinstalace, SO 14 Venkovní osvětlení, SO 17 Technika prostředí staveb (vzduchotechnika v objektech SO 01, SO 05 a SO 07) a SO 18 Trafostanice. Pokračování v bodě VI.3 Další informace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.03.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  21.04.2023