Veřená zakázka

Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec-1.etapa, opakované řízení

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45232421-9 - Čistírny odpadních vod
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV Jindřichův Hradec, konkrétně 1. etapa stavby zahrnující mechanicko – biologické čištění odpadních vod, kalové hospodářství a plynové hospodářství tak, aby bylo možné v budoucnu navázat na již vybudované objekty. Nyní je předmětem plnění 14 stavebních objektů (SO) a 11 provozních souborů (PS). V rámci 1. etapy budou rekonstruovány a doplněny objekty SO 01 Hrubé předčištění, SO 03 Aktivační nádrže, SO 04 Dosazovací nádrže, SO 05 Kalové hospodářství (DSO 05.2 Vyhnívací nádrže, DSO 05.3 Externí jímky), SO 06 Plynové hospodářství (hořák zbytkového plynu), SO 07 Strojovny, SO 08 Armaturní chodba, SO 09 Spojovací potrubí, SO 10 Komunikace a zpevněné plochy, SO 12 Terénní a zpevněné plochy, SO 13 Stavební elektroinstalace, SO 14 Venkovní osvětlení, SO 17 Technika prostředí staveb (vzduchotechnika v objektech SO 01, SO 05 a SO 07) a SO 18 Trafostanice. Staveniště je vymezeno stávajícím areálem ČOV a navrženými opatřeními dojde k splnění BAT limitů pro vypouštění přečištěných odpadních vod. V rámci intenzifikace budou využity stávající biologické linky se stávající objemovou kapacitou. Optimalizací procesu čištění bude výsledná kapacita biologické části čištění 44850 EO. Mechanické předčištění po intenzifikaci bude mít kapacitu 67275 EO.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.04.2023