Veřená zakázka

Intenzifikace ČOV Šternberk

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení intenzifikace ČOV Šternberk. Jedná se především o zvýšení kapacity aktivační nádrže, která je objemově dostatečná pro čištění odpadní vody se zatížením odpovídajícím 23 000 EO, této kapacitě však neodpovídá stávající oxygenační kapacita provzdušňovacího systému (výkon dmychadel a kapacita aeračních elementů). V rámci projektu je řešena výměna stávajících dmychadel za kapacitnější a s tím související stavební úpravy (nová vrata do stávající dmychárny, úprava vzduchotechnické instalace) a úpravy v elektro části (zapojení nových dmychadel a míchadel, doplnění rozvaděče do elektro rozvodny, osazení nových čidel na vzduchové potrubí, úprava kabelových tras). Podkladem pro vypracování nabídky je soupis prací či dodávek, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.04.2021