Veřená zakázka

Rámcová dohoda pro zajištění předvýrobních úprav na období roku 2021 - 2022 na území NP a CHKO Šumava

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s maximálně 20 účastníky pro následné provádění stavebních prací – předvýrobních úprav. Plnění spočívá zejména ve zpevnění povrchů stávajících vyústění přibližovacích linek dřeva z porostů, které navazují na lesní cestní síť, jako i zpevnění dalších manipulačních prostor pro dříví na lokalitě OM na území NP (skládky dříví). Ve většině případů bude celý postup zahájen přípravnými pracemi (urovnáním povrchu, popřípadě svedením vody z povrchu do odvodních rýh či jímek), po kterých bude následovat návoz kameniva a štěrku v požadovaném množství, rovnoměrná distribuce kameniva a materiálu po povrchu zpevňované plochy a následné mechanické vpravení do stávajícího půdního povrchu plochy. Na základě konkrétních výzev mohou být dále požadovány i tzv. doplňkové práce (bez mechanizace či s mechanizací), které budou účtovány v hodinové sazbě. S ohledem na rozličnost prací zadavatel pro účely této zakázky vymezuje následující základní postupy činností. 1. Postup zpevnění střední 2. Postup zpevnění těžké 3. Postup pro doplňkové práce bez mechanizace 4. Postup pro doplňkové práce s mechanizací Blíže viz. Výzva k podání nabídek a její přílohy

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    31.03.2021