Veřená zakázka

III/28523 Jestřebí - Libchyně

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/28523 Jestřebí - Libchyně“.
Jedná se o obnovu asfaltového krytu komunikace III/28523 v úseku Jestřebí – Libchyně. Začátek úseku je v obci Jestřebí v místě napojení na silnici III/28522 a konec úseku se nachází v obci Libchyně v místě u kaple. Celková délka úseku je 946,09 m. Staničení úprav je shodné s provozním staničením, ZÚ km 0,000 – KÚ km 0,946093. Průměrná šířka komunikace je 5,00 m – 5,50 m, přičemž šířka komunikace zůstane stávající. Cílem stavby je obnova stávajícího nevyhovujícího povrchu komunikace, který je porušen výtluky, výspravkami, ztrátou kameniva, trhlinami, plošnou deformací vozovky a zvýšenou nezpevněnou krajnicí. Rozsah stavebních prací zahrnuje provedení vyrovnávací vrstvy a poté pokládku nové obrusné vrstvy s celkovým navýšením nivelety o 90-110 mm. V místech, kde není možné niveletu zvýšit, bude provedeno frézování tl. 100 mm a poté pokládka dvou nových asfaltových vrstev. Dále je zde řešeno odvodnění komunikace, čištění příkopů, oprava propustků, obnova krajnic, obnova vodorovného a svislého dopravního značení.
Ostatní požadavky:
Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří M-POJEKCE s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové, IČO: 050 61 415, zodpovědný projektant Ing. Martin Stejskal, datum zpracování: 05/2021, číslo zakázky: 20-091-03. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.06.2023