Veřená zakázka

Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice“.
Jedná se obnovu asfaltobetonového krytu vozovky, silnice III/3166 v extravilánových úsecích mezi obcemi Chleny a Suchou Rybnou v okrese Rychnov nad Kněžnou. Jedná se celkem o 3 dílčí úseky:
1. úsek provozního staničení km 1,155 – 1,375 Chleny – Chlínky, délka úseku 220 m.
2. úsek provozního staničení km 1,716 – 2,283 Chlínky – Vrbice, délka úseku 567 m.
3. úsek provozního staničení km 2,429 – 3,241 Vrbice – Suchá Rybná, délka úseku 812 m (ukončení v pracovní spáře).
Celková délka stavby je 1,599 km. Stavba bude spočívat v obnově asfaltových vrstev vozovky, zesílení konstrukce vozovky, obnově nezpevněných krajnic, reprofilaci otevřených patních příkopů, opravě příčných a podélných propustků, zlepšení odvodnění komunikace, obnově svislého dopravního značení a vodorovného dopravního značení. Jedná se o dvoupruhovou obousměrně pojížděnou komunikaci. Silnice III. třídy v extravilánu spadá do kategorie S 6,5/70. Směrově je silnice navržena ve stávající ose. Výškový návrh kopíruje stávající terén. Vozovka bude plynule navazovat na navazující vozovku, sjezdy budou výškově upraveny. Součástí stavby bude oprava objízdné trasy.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 274 87 938, datum zpracování 05/2021, číslo zakázky 2402–21-3, zodpovědný projektant Ing. Jiří Herynek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.06.2023