Veřená zakázka

II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park“.
Jedná se o rekonstrukci silnice II/327 v obci Chlumec nad Cidlinou. Zájmový úsek silnice o celkové délce 770 m se nachází na území města Chlumec nad Cidlinou. Zájmové území začíná v místě pracovní spáry v km 26,495 v křížení s ul. Nádražní a končí v pracovní spáře na konci obce v km 27,265. Trasa prochází okolo Starochlumeckého rybníku a nachází se zde most ev. č. 327-015, na kterém budou provedeny drobné sanační práce.
Šířkové, výškové i směrové vedení vozovky, stejně tak jako odvodnění bude zachováno stávající. Příčný sklon povrchu vozovky v km 26,935 – km 26,995 bude upraven na normových 2,0-2,5 % z důvodu obnovy odtoku povrchových vod do stávajících uličních vpustí, které budou pročištěny, případně obnoveny. V místech napojení bude sklon upraven dle stávajícího stavu.
Součástí stavby je:
- frézování stávající vozovky
- odstranění drnu z krajnice vozovky vč. demontáže a montáže svodidla
- pročištění a výšková úprava uličních vpustí
- pročištění stávající kanalizace
- lokální sanace podkladních vrstev
- drobné sanační práce na mostě ev. č. 327-015
- pokládka nových asfaltových vrstev
- předláždění a vyrovnání přilehlých ploch vozovky
Ostatní požadavky:
Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří M – PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/16, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant: Ing. Petr Hájek, 12/2022, číslo zakázky 22-078-01. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.06.2023