Veřená zakázka

II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího klenbového mostu a navazující komunikace. Vlastní klenbový most je předmětem památkové ochrany a nelze jej tedy odstranit. Po dohodě s NPÚ dojde k odstranění částí, které byly k mostu dobetonovány ve 40. letech 20. století. Navrženo je řešení, které počítá s výstavbou nové mostní konstrukce „nad klenbami“, která by s klenbami staticky nespolupůsobila a klenby by tak nesly pouze svou vlastní tíhu a zásyp. Navržené řešení je trvalé.
Stavba bude zahájena přeložkami inženýrských sítí. Jedná se o provizorní přeložku VO (SO 441) a výměnu potrubí svodného a násoskového řadu (SO 301, SO 302). Následně po dokončení SO 301 a SO 302, proběhne výstavba mostu za plné uzavírky provozu, dle platné projektové dokumentace v souladu se stavebním povolením, TP, TKP, ZTKP, technickou specifikací a ostatními příslušnými normami.
Stavba bude na základě dohody veřejných zadavatelů spolufinancována obcí Předměřice. Stavba je koordinována s investicí obce Předměřice nad Jizerou (SO 101.1 vyztužený svah). Jedná se zejména o stavbu chodníku navazujícího na most a s tím související opěrné zdi (vlevo před mostem). Stavby budou budovány současně.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.04.2024