Veřená zakázka

II/112 Vlašim oprava mostů ev.č. 112-028, 112-029, 112-032, 112-034, 112-037, 112-038

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem akce je stavební údržba nevyhovujících mostních objektů na II/112. Oprava mostů bude probíhat za omezeného provozu po polovinách. Stavby budou uváděny do provozu po polovinách. Rozsah výkonů prováděných zhotovitelem objektu odpovídá rozsahu v soupisu prací. Jedná se zejména o:

- odstranění stávajících svodidel, říms a vozovky,
· provizorní převedení vodoteče potrubím s pomocí hrázek,
· odstranění travin a křovin vč. odvozu na skládku a uložení,
· případné odčerpání stojaté vody, vyčištění koryta,
· přezdění oper a křídel z kamenného zdiva,
· provizorní podepření klenby,
· odstranění zásypu klenby a ubourání poprsních zdí do předepsané výšky,
· zhotovení železobetonové roznášecí deky,
· izolace desky s ochranou izolace,
· železobetonové římsy,
· vozovka na moste a předmostí,
· zábradelní svodidla a svodidla,
· drenáž za deskou,
· hutněný zásyp výkopu v přechodové oblasti
- sanace kamenného zdiva a klenby – injektování cementové malty a přespárování,
· sanace koryta,
· odláždění na kuželech křídel – dlažba z lomového kamene dle VL4 206.02,
· skluzy s dlážděnými nátoky a obrubníky za mostem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.07.2021