Veřená zakázka

Soubor staveb: A. Dopl. závor na PZS (P7638) v km 20,126 tr. Ol. – Drah.; B. Dopl. závor na PZS (P7642) v km 23,538 tr. Ol. – Drah.; C. Dopl. závor na PZS (P7643) v km 24,554 tr. Ol. – Drah.; D. Dopl. závor na PZS (P7647) v km 27,576 tr. Ol. – Drah., BOZP

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Do buňky Název VZ nebylo možné, z kapacitních důvodů buňky, vypsat celý název VZ. Celý název uvádíme zde:
Stavba A
„Doplnění závor na PZS (P7638) v km 20,126 trati Olomouc – Drahanovice“
Stavba B
„Doplnění závor na PZS (P7642) v km 23,538 trati Olomouc – Drahanovice“
Stavba C
„Doplnění závor na PZS (P7643) v km 24,554 trati Olomouc – Drahanovice“
Stavba D
„Doplnění závor na PZS (P7647) v km 27,576 trati Olomouc – Drahanovice“

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem VZ je vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby s názvem A. „Doplnění závor na PZS (P7638) v km 20,126 trati Olomouc – Drahanovice“, B. „Doplnění závor na PZS (P7642) v km 23,538 trati Olomouc – Drahanovice“, C. „Doplnění závor na PZS (P7643) v km 24,554 trati Olomouc – Drahanovice“, D. „Doplnění závor na PZS (P7647) v km 27,576 trati Olomouc – Drahanovice“ v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, včetně podání oznámení o zahájení prací na stavbě.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.06.2021