Veřená zakázka

Rekonstrukce přejezdu v km 148,648 (P3643) na trati Retz - Okříšky

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení (zřízení přejezdového zabezpečovacího zařízení se závorami), přejezdové konstrukce, železničního svršku a spodku v prostoru kolejového pole pod přejezdovou konstrukcí.
Z důvodu nutnosti úpravy geometrické polohy koleje přes blízké mosty v km 148,528 a 148,580 dojde k úpravě mostnic a železničního svršku na těchto mostních objektech.
Na silnici III/36080, která křižuje trať v místě přejezdu, dojde ke zhotovení nové konstrukce vozovky v nezbytné šířce v okolí přejezdu. Součástí stavby je také úprava přípojky NN a nový reléový domek včetně nových kabelových tras a uzemnění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.06.2021