Veřená zakázka

FVE - objekty obce Třanovice, 1. část Kapplův dvůr, ČOV, ZŠ+MŠ

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
09331000-8 - Solární panely,
09331200-0 - Solární fotovoltaické moduly,
09332000-5 - Instalace a montáž solárních zařízení,
45000000-7 - Stavební práce,
51110000-6 - Instalace a montáž elektrického vybavení,
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby,
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky formou „Design and Build“, je dodání a montáž fotovoltaických elektráren na střechách objektů podnikatelského centra Kapplův dvůr, ČOV a ZŠ+MŠ včetně všech souvisejících činností a úkonů (statika, hromosvody, PBŘ) nutných pro bezpečné a spolehlivé provozování a dále výkon energetického managementu po dobu udržitelnosti 5 let.
Jedná se o samostatně stojící budovy v katastru obce Třanovice.
Výchozím podkladem pro zpracování nabídky je Projektová studie (příloha č. 3), Energetické posouzení (příloha č. 4) a Aktualizované výkresy rozložení panelů u objektů ZŠ+MŠ, ČOV, vztahující se k Projektové studii (příloha č. 5).
Předmět veřejné zakázky může být spolufinancován v rámci dotačního titulu SFŽP RES+, výzva č. ModF-RES+ Č.3/2022. Budou dodrženy technické požadavky dle dotačního titulu SFŽP RES+ případně ve vyšším standardu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.07.2024