Veřená zakázka

FVE - objekty obce Třanovice, 1. část Kapplův dvůr, ČOV, ZŠ+MŠ

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
09331000-8 - Solární panely,
09331200-0 - Solární fotovoltaické moduly,
09332000-5 - Instalace a montáž solárních zařízení,
45000000-7 - Stavební práce,
51110000-6 - Instalace a montáž elektrického vybavení,
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby,
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky formou „Design and Build“, je dodání a montáž fotovoltaických elektráren na střechách objektů podnikatelského centra Kapplův dvůr, ČOV a ZŠ+MŠ. Jedná se o samostatně stojící budovy v katastru obce Třanovice.
Výchozím podkladem pro zpracování nabídky je Projektová studie (příloha č. 3), Energetické posouzení (příloha č. 4) a Aktualizované výkresy rozložení panelů u objektů ZŠ+MŠ, ČOV, vztahující se k Projektové studii (příloha č. 5).

Předmět veřejné zakázky může být spolufinancován v rámci dotačního titulu SFŽP RES+, výzva č. ModF-RES+ Č.3/2022. Budou dodrženy technické požadavky dle dotačního titulu SFŽP RES+ případně ve vyšším standardu.
Dle technických požadavků dotačního titulu budou dodrženy normy:
A) Fotovoltaické moduly normy IEC 61215, IEC 61730
B) Měniče: IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu
C) Elektrické akumulátory: dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC
63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014

Použité fotovoltaické moduly a měniče musí obsahovat minimální níže uvedené účinnosti:
Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách (STC):
- 19% pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku,
- 18% pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku,
- 19% pro bifaciální moduly při 0% bifaciálním zisku,
- 12% pro tenkovrstvé moduly,
- nestanoveno pro speciální výrobky a použití
Měniče: 97% (Euro účinnost)

Požadované minimální garantované životnosti:
Fotovoltaické moduly:
- Min. 25letá záruka na výkon s max. poklesem na 84,5% původního výkonu garantovanou výrobcem
- Min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem
Měniče:
- Záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození.
Elektrické akumulátory:
- záruka s max. poklesem na 60% minimální kapacity po 10 letech provozu.

Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do
elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.

Technické řešení v uvedeném dokumentu je řešením pouze navrhovaným. Zadavatel nepředepisuje konkrétní technické řešení díla. Výkony jednotlivých FVE, dle výše uvedené přílohy, by však měly být dodrženy alespoň jako minimální z důvodu podané žádosti o dotaci. V případě prokázání možného navýšení výkonu budované FVE bude tento podnět řešen se zadavatelem.

Předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro zadavatele dílo, které bude spočívat ve:

1) zpracování projektové dokumentace dále popsané v této zadávací dokumentaci a to včetně statického řešení, požárně bezpečnostního řešení, položkového rozpočtu
2) poskytnutí inženýrské činnosti v rámci stavebního řízení a povolení záměru na stavebním úřadě
3) provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
4) zajištění dalších činností nezbytných pro řádné dokončení díla (revize, zkoušky, atp.)

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.05.2024