Veřená zakázka

Dodání a instalace FVE na budovu Domova seniorů Trutnov

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiEnergie
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Energie ->  Ostatní Technologie, stroje, přístroje a elektronikaMateriál, součástky a náhradní díly
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
09331000-8 - Solární panely,
09331200-0 - Solární fotovoltaické moduly,
09332000-5 - Instalace a montáž solárních zařízení,
31400000-0 - Akumulátory, galvanické články a baterie,
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, zapojení a zprovoznění fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 99,2 kWp na střeše stávající budovy Domov seniorů Trutnov, včetně bateriového úložiště.
Stavební objekt pro uložení technologie střídačů a baterií.
Předmětem plnění veřejné zakázky je také zapojení střídačů, napojení na stávající elektrický rozvod a uzemnění systému FVE, uvedení a předání FVE do zkušebního provozu, zkušební provoz v délce alespoň 4 týdnů a uvedení FVE do řádného provozu včetně připojení k distribuční síti dle SOP (smlouva o připojení) včetně zajištění kolaudace a předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění (dále jen „zajištění kolaudačního souhlasu“),včetně veškeré nezbytné dokumentace nutné pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod, a to a to ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 2 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/flash disk.
Předmětem díla je dále zhotovení realizační dokumentace stavby, která bude obsahovat všechny náležitosti a detailní řešení instalace celého díla a to alespoň ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 2 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/flash disk. Veškeré použité materiály a výrobky musí být použity nové.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.02.2024