Veřená zakázka

"FVE formou Design and Build"

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
09331000-8 - Solární panely,
09331200-0 - Solární fotovoltaické moduly,
09332000-5 - Instalace a montáž solárních zařízení,
45215100-8 - Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči,
51110000-6 - Instalace a montáž elektrického vybavení
Popis:

fotovoltaické elektrárny (dále rovněž „FVE“) na střechy budov v dolním areálu nemocnice Náchod, včetně zaškolení příslušných pracovníků zadavatele a zajištění servisních činností. Vlastníkem budov je Královehradecký kraj. FVE bude sloužit pro výrobu elektrické energie, která bude spotřebována v rámci provozu objektů s povolenými přetoky nevyužité elektrické energie do distribuční soustavy. Výchozím podkladem pro zpracování nabídky účastníka je studie proveditelnosti, která je přílohou této zadávací dokumentace. Technické řešení uvedené v příloze č. 9 studii proveditelnosti je řešení pouze navrhované. Zadavatel nepředepisuje konkrétní technické řešení díla. Výkon fotovoltaické elektrárny však musí být minimálně 492,570 kWp.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.10.2022