Veřená zakázka

FC Střední Čechy – Studie Zhodnocení a zlepšení retenčních schopností zemědělské krajiny v povodí vodních zdrojů v CHKO Křivoklátsko (2 části)

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování studií Zhodnocení a zlepšení retenčních schopností zemědělské krajiny v povodí vodních zdrojů v CHKO Křivoklátsko (2 části) Veřejná zakázka je rozdělena na následující dvě části Část 1: Studie - Zlepšení retenčních schopností zemědělské krajiny v pramenné oblasti povodí Vůznice v CHKO Křivoklátsko Část 2: Studie - Zlepšení retenčních schopností zemědělské krajiny v oblasti povodí Oupoře v CHKO Křivoklátsko Výstupem obou studií budou návrhy opatření, které povedou ke zlepšení vodního režimu v zájmovém území zejména podporou renaturačních funkcí a revitalizací. Obnově přirozené mozaiky krajiny - retenční prvky (tůně, mokřady, MVN), protierozní prvky (remízky, zasakovací prvky a rozptýlené zeleň). Obnově a udržení biodiverzity v krajině. Dodavatel může podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky je specifikován touto textovou částí zadávací dokumentace včetně všech příloh, zejména návrhem smlouvy pro příslušnou část zakázky, včetně příloh, které tvoří přílohu této textové části zadávací dokumentace („zadávací dokumentace“). Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy, která tvoří přílohu zadávací dokumentace, a to v každé části veřejné zakázky samostatně.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.11.2023