Veřená zakázka

FC Jižní Čechy - Studie revitalizace Bedřichovského potoka

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování studie - Revitalizace Bedřichovského potoka Revitalizace části toku, která byla v minulosti uměle napřímena a výrazně zahloubena. Úsek byl přetvořen do lichoběžníkového profilu a opevněn dlážděním ve dně i březích. Cílem je obnova přirozeného charakteru toku a jeho nivy (tj. obnova meandrace; změlčení koryta; obnova hloubkové diverzity a diverzity proudění). Regulovaná část Bedřichovského potoka v k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice a k. ú. Meziluží. ČHP 1-06-02-0410, IDVT 10244727. Dotčený úsek toku se nachází mezi obcemi Chlupatá Ves a přirozeným úsekem toku v lesním komplexu nad silnicí Horní Stropnice - Rychnov u Nových Hradů. Přibližná délka toku k posouzení revitalizace je cca 1 km. Území je součástí přírodní památky Bedřichovský potok a evropsky významné lokality CZ0313092 Bedřichovský potok. Předmět veřejné zakázky je specifikován touto textovou částí zadávací dokumentace včetně všech příloh, zejména návrhem smlouvy, včetně příloh, které tvoří přílohu této textové části zadávací dokumentace („zadávací dokumentace“). Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.11.2023