Veřená zakázka

FC Jižní Čechy - Studie proveditelnosti revitalizace Chvalšinského potoka s důrazem na protipovodňovou ochranu obce Chvalšiny

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování studie proveditelnosti revitalizace Chvalšinského potoka s důrazem na protipovodňovou ochranu obce Chvalšiny Tok byl v minulosti uměle napřímen a opevněn, přilehlé pozemky (louky a pastviny) odvodněny. Cílem studie je, v závislosti na majetkových poměrech přilehlých pozemků, návrh revitalizace vodního toku s důrazem na řešení protipovodňové přírodě blízké ochrany jižní části obce Chvalšiny, kterou Chvalšinský potok protéká. Okres Český Krumlov, katastrální území Chvalšiny. Jedná se o regulovanou část Chvalšinského potoka, ČHP 1-06-01-1760, IDVT 10100489. Úsek od obce Chvalšiny až cca 200 m nad soutok Třebovického a Střemilského potoka, celková délka řešeného úseku 3,7 km. Předmět veřejné zakázky je specifikován touto textovou částí zadávací dokumentace včetně všech příloh, zejména návrhem smlouvy, včetně příloh, které tvoří přílohu této textové části zadávací dokumentace („zadávací dokumentace“). Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.11.2023