Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Dotační management a administrace projektu ÚP pro Prahu 3 a 9 – rekonstrukce budovy - Snížení energetické náročnosti budovy


Kategorie

Poradenské, právní a tlumočnické službyÚčetnictví a audit

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zajištění „Dotačního managementu“, spočívající v kompletní administraci projektu dle podmínek poskytovatele dotace Státního fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“), v souladu s Programovým dokumentem Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen „OPŽP“), Pravidly pro žadatele a příjemce podpory OPŽP 2014 – 2020, aktuální výzvou pro podávání žádostí, prioritní osa 5 Energetické úspory, specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a současně také podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí (dále jen „NZÚ – BVS“) na akci: „ÚP pro Prahu 3 a 9 – rekonstrukce budovy“ – Snížení energetické náročnosti budovy Dotační management je požadován pro získání maximální možné dotace na snížení energetické náročnosti budovy Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územního pracoviště pro Prahu 3 a Prahu 9, Drahobejlova 945/48, Praha 9 (dále jen „ÚP“). V rámci celkové rekonstrukce budovy ÚP budou realizována opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, na které se předpokládá čerpat prostředky z OPŽP, prioritní osa 5 a současně také podprogramu NZÚ – BVS, případně využití dalších možných vhodných dotačních programů. Předpoklad využití dotovaných opatření: - zateplení fasády - zateplení střech - výměna výplní otvorů (okna, vnější dveře) vč. okenní stínící techniky - rekonstrukce zdroje tepla (plynové kotelny) - rekonstrukce osvětlení Bližší popis předmětné budovy ÚP a rozsah rekonstrukce včetně předběžné kalkulace nákladů je popsán v Příloze č. 4 této Výzvy - Podklady. Rozsah činností je vyspecifikován v čl. 2.2 této Výzvy a dále je definován Příkazní smlouvou, jejíž návrh je součástí této Výzvy jako Příloha č. 3.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 21.06.2019 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.