Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Dodávka technologie pro chemické obrábění kovů


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Olomoucký kraj

Popis:
Společnost eluvio s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku technologie pro chemické obrábění kovů a to:
Dodávka č.1.: Stroj pro přímý inkoustový tisk - Digital InkJet-Printer
Dodávka č.2.: Linka chemického niklování
Podrobné charakteristiky technických parametrů k jednotlivým dodávkám jsou uvedeny níže a v přílohách této zadávací dokumentace číslo 3.1. a 3.2.

Žadatel umožňuje dílčí plnění. Každý uchazeč může podat jednu nabídku za více dodávek nebo jednotlivé dílčí nabídky dle požadovaných technických parametrů k dodávkám č.1. a č.2.
Dodávka technologie pro chemické obrábění kovů bude splňovat minimální technické parametry dle přílohy č.3.1. – 3.2. „Prohlášení o splnění technických parametrů“ a bude plně funkční po uvedení do plného provozu.
Požadované technické parametry jsou požadovány jako základní, v případě nabídky s vyššími parametry může uchazeč toto popsat k jednotlivým parametrům. Vyšší technické parametry však nebudou hodnoceny jako výhodnější.
Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Dodávka č.1.: Stroj pro přímý inkoustový tisk – Digital InkJect Printer:
Popis parametru/ parametr
Stroj přímého tisku na kov 2 tiskové hlavy/ každá 1024 trysek
Frekvence tisku Tisková frekvence hlavy 45 kHz, včetně následného UV vytvrzení tisku
Čištění trysek Automatické čištění trysek pomocí stlačeného vzduchu
/prevence před ucpáním trysek/
Volitelné rozlišení tisku V ose X : min. 720 / 1080
V ose Y – min. 720 / 1440
Aplikace tisku 2 různé barvy (2 Inkousty)
Tisk UV odolnými inkousty určenými k leptání
Tloušťka vrstvy min. 15 µm
Minimální šířka tisknutelné linky 80µm
Max velikost pracovního stolu 750 x 600 mm
Tloušťka tisknutelného plechu 0.3mm – 1,4mm
Min. velikost kapky 8pl
Objem nádržky inkoustu 1000 ml
Tiskový stůl Vakuový stůl s postranním mechanickým fixováním
PC vybavení + software konektivita Vzdálený přístup dodavatele z důvodů uprav a servisních úkonů

Dodávka č.2.: Linka chemického niklování.
Popis parametru/ parametry
Navěšovací / svěšovací stojan s odklad. stolem 1 000 x 600 x 1 850
Elektrická suška horkovzdušná 1 000 x 500 x 900
Chemické odmaštění s emulgátorem 1 000 x 600 x 900
Chemické odmaštění s emulgátorem 1 000 x 600 x 900
topné těleso - 2,0 kW zátop 6 hod. - 2,0 kW
Oplachová vana s přepadem 1 000 x 1 080 x 900
Kyselý dekap v HCl 10% 1 000 x 500 x 900
1° oplachová vana s přepadem 1 000 x 500 x 900
Chemické niklování NiP (6÷9% P) 1 350 x 500 x 900
topné těleso (max. 1,25 W/cm2) zátop 6 hod. - 1,6 kW
1° oplachová vana s přepadem 1 000 x 500 x 900
1° teplý oplach s přepadem 1 000 x 500 x 900
topné těleso - 2,0 kW zátop 6 hod. - 2,0 kW
Vana na kyselinu dusičnou 40 % 1 000 x 500 x 900
Zásobní vana niklovací lázně 1000 x 500 x 1 250
Manipulátor Nosnost 100 kg
Výroba demivody 20÷40 l/hod.
Zásobník pro demivodu 1.000 l
Havarijní vana pod linku 13 440 x 4 500 x 100
Okapová vana 9 230 x 1360 x 100
Obslužná plošina 10 m
Box oplachový s roštem 2ks 1 000 x 800x 900
Vana stripování + postřik 780 x 270/270 x 700
Pračka plynu 1965 x 1200 x 3900
Záchytná vana pod linku 18 500 x 5500 x 100
Přepad 900 x 190 x 190
Odsávací vzduchotechnika
Odsávací potrubí
Regulace otáček ventilátoru

Uchazeč odpovídá za úplnost celého předmětu plnění každé i dílčí zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na dopravu, montáž, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního stavu a související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení. Dodávka bude probíhat za provozu firmy eluvio s.r.o.

Součástí každé dodávky a cenové nabídky bude:
1. doprava na místo realizace
2. dodávka a montáž
3. kompletní technické dokumentace v českém jazyce
4. zajištění zkušebního provozu
5. školení obsluhy zařízení při jeho uvádění do provozu

Veškeré náklady související s dodáním technologií musí být uvedeny v předkládané nabídce. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. Případné nejasnosti v zadávací dokumentaci je možné a žádoucí konzultovat se zadavatelem písemně nebo emailem.

Základní hodnotící kritérium a způsob hodnocení
Hodnotícím kritériem je NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA.
Způsob hodnocení:
Pro hodnocení nabídek bude stanoveno pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny.
Nejvýhodnější nabídka =nejnižší nabídková cena, bude hodnocena jako nejvýhodnější.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 03.11.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 04.12.2020 (12:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.