Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Dodávka Doplňkových zařízení a jejich instalace do technologického celku


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Moravskoslezský kraj

Popis:
Předmětem zakázky je dodávka doplňkových výrobních zařízení pro projekt: Výrobky z luštěnin připravené inovativním postupem – Etapa 2, která je určena pro zpracování zrna luštěnin do podoby mokrých past a směsí.

Předmětem zakázky je:
• Nákup doplňkových zařízení výrobní linky pro zpracování luštěnin a jejich instalace do technologického celku výrobní linky: jedná se o samostatná zařízení, které tvoří společně s vakuovým stabilizátorem, varnými a chladícími kontejnery komplexní výrobní linku pro zpracování luštěnin. Je žádoucí sladit výrobní kapacity těchto jednotlivých doplňkových zařízení s výkony výše uvedených strojů s cílem dosažení optimálního výrobního výkonu, optimálního čerpání energií (elektřina a plyn) a lidské práce. Komplexní výrobní linka musí generovat minimum ztrát v jednotlivých výrobních operacích. Jedná se o tyto doplňková zařízení výrobní linky:
• Nákup nerezových zásobních kónických tanků – 6ks pro skladování mokrých past nebo směsí ze zrna luštěnin
• Nákup cyklónových odlučovačů s filtry – 2ks pro odsávání prachových částic, které vznikají při vysypávání suchých surovin do výrobních reaktorů
• Nákup sušící váhy s tiskárnou, která slouží ke zjišťování kvality a vlhkosti všech typů výrobků z luštěnin a je kritickým bodem jištění kvality (HACCP) při procesu jejich výroby. Váha musí být vybavena technologií infračerveného ohřevu, který vysušuje kontrolovaný vzorek a převádí výsledky na % hodnotu vlhkosti. Je požadována váha s přesností min. na 3 desetinná čísla. Součástí váhy je externí tiskárna, která je určena pro tisk vážících záznamů. Je požadována tiskárna pracující automaticky v závislosti na činnosti váhy tj. s vyloučením vstupu operátora do tisku záznamu.
• Nákup čerpadla pro čerpání tekutin s vysokou viskozitou, nebo s kousky luštěnin, které zajistí šetrné čerpání produktu bez degradace média během výrobních procesů (např. sinusové čerpadlo). Čerpadlo musí splňovat nejvyšší požadavky v oblasti hygieny a čištění při současném zvyšování efektivity procesu a minimalizaci celkových nákladů. Je požadován vysoký sací výkon při čerpání viskózních kapalin bez pulzací
• Nákup směšovacího čerpadla s řiditelným / aktivním směšováním. Průběžné aktivní směšovací čerpadlo musí zajistit smísení definovaných množství kapalných, polotuhých nebo silně viskózních surovin v definovaném poměru. Čerpadlo musí splňovat nejvyšší požadavky v oblasti hygieny a čištění při současném zvyšování efektivity procesu a minimalizaci celkových nákladů. Je požadováno přesné řízení a dávkování jednotlivých mísených surovin.
• Nákup doplňkových zařízení, jedná se o potrubní propojovací elementy, přepravní vozíky, stoly, váhy atd. dle koncepce celé výrobní linky.
• Dodávka Instalace do funkčního technologického celku, je požadována instalace všech zařízení do jednoho celku resp. výrobní linky a instalace systémů řízení jednotlivých výrobních nebo čistících operací. Cílem instalace doplňkových zařízení a systémů jejich řízení je dosažení optimálního výrobního výkonu výrobní linky pro zpracování luštěnin, optimálního čerpání energií (elektřina a plyn) a lidské práce. Komplexní výrobní linka musí generovat minimum ztrát v jednotlivých výrobních operacích.
• Součástí dodávky je dále zajištění všech činností souvisejících s montáží nových zařízení a komplexním přezkoušením dodané výrobní technologie. Součástí dodávky je také doprava do místa určení, montáž a instalace, uvedení zařízení do provozu a následný záruční servis. Montáž a připojení k energetickým zdrojům: elektřina, tlakový vzduch je v režii zadavatele.
• Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a pravidel Programu rozvoje venkova, operace 4.2.1b .
• Podrobnější technická specifikace výrobní technologie a jednotlivých zařízení technologie viz. též část I a J této dokumentace.
• Pokud jsou obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné nebo označení původu, jde pouze o příklad jedné z možných variant řešení. Jedná se pouze o vymezení požadovaného minimálního standardu a zadavatel výslovně umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení – případné jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení nabízené uchazečem musí být dostatečně určitě specifikováno v nabídce uchazeče.
• Klasifikace předmětu zakázky (CPV):
Kód předmětu zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je: 42215200–8 stroje pro zpracování potravin a 42000000-6 - Průmyslové stroje

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 29.11.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 16.12.2020 (07:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.