Veřená zakázka

Dětská skupina Malšovice – projekční a stavební práce

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem a účelem veřejné zakázky je zhotovení novostavby budovy pro dětskou skupinu 2x 24 dětí na pozemku p.č. 759/66 k.ú. Nový Hradec Králové (ze západu v ul. Průběžná, z východu areál PROSTOR PRO o.p.s., z jihu Zámostská svodnice), včetně všech činností nutných k zahájení realizace a uvedení novostavby budovy do užívání. Dále je předmětem veřejné zakázky díla odstranění stávajícího hřiště včetně oploceni, zřízení parkovacího stání a uzpůsobení navazující komunikace, zřízení zahrady v okolí novostavby včetně oplocení. Vybraný dodavatel v první fázi realizace předmětu veřejné zakázky zpracuje zejména projektovou dokumentaci, která bude mimo jiné přílohou žádosti o dotaci do programu Národního plánu obnovy, Výzvy č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor. Proto musí obsahovat informace a být zpracována tak, aby odpovídala podmínkám a dokumentům této Výzvy v platném znění. Součástí díla je i poskytnutí součinnosti při zpracování žádosti o dotaci či výzev řídícího orgánu, případně i plnění dotačních podmínek. Dále je součástí díla monitoring dokončené stavby po dobu 60 měsíců od uvedení do provozu s případnou nápravou stavu, který nebude odpovídat požadavkům projektové dokumentace a podkladům přikládaným k žádosti o dotaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  26.07.2024