Veřená zakázka

D3 SO 301-602 Tunel Kamenná Vrata, SO 302-603 Tunel Luka, PoGTP – Archeologický dohled a ZAV

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Zakázka se zadává za účelem naplnění právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Předmětem veřejné zakázky je archeologický dohled během provádění zemních prací při realizaci podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) formou průzkumných štol pro SO 301-602 Tunel Kamenná Vrata a SO 302-603 Tunel Luka. Dále je předmětem zakázky záchranný archeologický výzkum v případě střetu průzkumné štoly tunelu Luka se starým důlním dílem (SDD) a předmětem zakázky je i archeologický dohled během provádění zemních prací při realizaci dočasné komunikace v trase SO 302-118.1 Účelová komunikace pod mostem Sázava v km 15,8-16,2. K archeologickému dohledu i případným záchranným archeologickým výzkumům budou následně zpracovány nálezové zprávy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.06.2024