Veřená zakázka

Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice – ZŠ Mánesova I. etapa a ZŠ Trávníky

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace odborných učeben včetně kabinetů v rámci Základní školy Mánesova Otrokovice, příspěvkové organizace a Základní školy Trávníky Otrokovice, příspěvkové organizace.
Zadavatel dělí veřejnou zakázku na 3 části, a to konkrétně takto:
Část 1 „Dodávka IT vybavení“
Část 2 „Dodávka nábytku a vybavení“
Část 3 „Stavební práce“
Ačkoliv se jedná o jednu veřejnou zakázku a jedno zadávací řízení, na jednotlivé části veřejné zakázky se nahlíží, jako by šlo o samostatně zadávané veřejné zakázky, a na každou část veřejné zakázky je zadavatel oprávněn vybrat odlišného dodavatele. Jednotlivé části mají specifickou úpravu některých zadávacích podmínek a jednotlivé části budou také samostatně posuzovány a hodnoceny.
Dodavatel je oprávněn podat nabídku jak pouze do jedné části veřejné zakázky (kterékoli), tak do více částí veřejné zakázky (kterýchkoli), tak do všech tří částí veřejné zakázky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.06.2024