Veřená zakázka

Technická pomoc objednateli

Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS bude poskytování služeb technické pomoci objednateli (dále jen „TPO“) pro neinvestiční údržbové práce a opravy svěřeného majetku s předpokládanou hodnotou jednotlivých stavebních prací na jednu plánovanou akci zpravidla do 10 mil. Kč bez DPH. Tyto lze zadávat také jako soubor plánovaných prací na dané období. Definice TPO a kompletní náplň činnosti je obsažena ve směrnici generálního ředitele ŘSD SGŘ 4/2019 v platném znění, resp. vnitřním předpise tuto SGŘ nahrazující (10-S-18.4 Provádění údržbových prací a oprav pozemních komunikací). Větší část z kontrolovaných prací budou tvořit stavební práce podle Green Book FIDIC. Zadavatel může TPO využívat také ke kontrole provádění služeb, jako je např. čištění žlabů, úklid apod. Součástí plnění budou veškeré služby související s výkonem TPO, jako je příprava a zpracování podkladů a dokumentů, komunikace se zhotovitelem kontrolovaných prací za objednatele, vyhodnocení závěrečných zpráv, posouzení TePř a dalších dokumentů apod. Specifikace konkrétních plánovaných činností bude vždy upřesněna v rámci jednotlivých výzev k podání nabídky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  24.06.2024