Veřená zakázka

ČOV a kanalizace Plumlov, Žárovice, Soběsuky a Hamry - III. etapa

Číslo ve věstníku:
Z2021-012780
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace a kanalizačních přípojek v místní části Hamry ve městě Plumlov. Gravitační splašková kanalizace bude zhotovena z trub PVC-U SN12 DN 250 mm a z vícevrstvého PE 100RC SDR11 DN 280 mm (stoka B8-1 a část stoky B8-4) o celkové délce 1996,0 m. Tlaková kanalizace bude zhotovena z vícevrstvého PE 100RC SDR 11 DN 110 mm o celkové délce 1640,0 m. Na stokách nové kanalizace bude osazeno celkem 6 čerpacích stanic, které budou realizovány technologií spouštěné studny. Součástí realizace bude dodávka technologického vybavení čerpacích stanic. Kanalizační přípojky budou zhotoveny z plnostěnného PVC-U SN 12 SN 160 mm o celkové délce 666,0 m. Na kanalizačních odbočkách budou osazeny v počtu 105 ks revizní šachty DN 400-425. Součástí realizace bude zapravení výstavbou narušených komunikací.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  14.05.2021