Veřená zakázka

Domov u rybníka Víceměřice - pavilon DZR

Číslo ve věstníku:
Z2021-011952
Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je výstavba nového objektu Domova u rybníka - pavilonu se zvláštním režimem, včetně napojení na technickou infrastrukturu. Pavilon je navržen jako nepodsklepený, dvoupodlažní objekt ve tvaru H s valbovou střechou. Základové konstrukce železobetonové pasy budou provedeny na vrtaných železobetonových pilotách. Nosná konstrukce 1.NP a 2.NP bude provedena z keramických příčně děrovaných cihel, ztužena v úrovní stropní konstrukce železobetonovou monolitickou deskou. Obě podlaží jsou propojena dvouramenným železobetonovým schodištěm. Objekt je zastřešen střešní krytinou z pálené tašky se sklonem 25°. V budově pavilonu je navržen výtah spojující vstup a obě podlaží. Součásti výstavby nového objektu je napojení rozvody inženýrských sítí, vybudování příjezdové komunikace, oplocení a terénními úpravami.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.05.2021