Veřená zakázka

Kanalizace a ČOV Myslív

Číslo ve věstníku:
Z2021-012213
Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Jedná se o novou stavbu. Účelem stavby je vybudování splaškového kanalizačního systému pro obec Myslív včetně centrální čistírny odpadních vod. Systém odkanalizovaní je navržen oddílnou kanalizací, kdy splaškové vody budou likvidovány na mechanicko-biologické čistírně odpadních vod (ČOV) pro 440 EO (stavební objekty a provozní soubory: splašková gravitační kanalizace v délce 3 132,1 m; mechanicko-biologická ČOV pro 440 EO (stavební část + technologie); čerpací stanice odpadních vod; odbočení z kanalizace). Současná dešťová kanalizace bude po realizaci stavby sloužit nadále pouze k odvodu dešťových vod.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  04.05.2021