Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Budova MŠ Sluníčko II


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmět veřejné zakázky: Zadavatel poptává stavební práce spočívající ve výstavbě budovy mateřské školy v areálu základní školy Polesná. Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený dvoupodlažní objekt s plochou střechou. Jedná se o stavbu pro vzdělávání. Součástí plnění je napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, řešení likvidace dešťových vod na pozemku, zpevněné plochy, úprava pozice vjezdu do areálu a oplocení stavby.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou tato konkrétní plnění:
- výstavba objektu MŠ
- vybudování areálových komunikací
- oplocení pozemku MŠ uvnitř areálu ZŠ
- napojení MŠ na areálový rozvod vody
- napojení MŠ na areálový rozvod splaškové kanalizace
- vybudování vsakovacích objektů na dešťovou vodu
- napojení MŠ na elektro NN ze stávající TS
- napojení MŠ na areálový rozvod sdělovacího vedení
- úprava stávající drenáže v místě stavby
- zrušení dopravního hřiště a přemístění herních prvků

Místo plnění veřejné zakázky: ul. Čentická, 190 16 Praha 21, k.ú.: Újezd nad Lesy

Doba plnění veřejné zakázky:

Předpokládaná doba plnění zakázky: 03-04/2021 – 05/2022
Předpokládané zahájení stavebních prací: 03-04/2021
Dokončení stavebních prací do 395 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 27.01.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 15.02.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.