Veřená zakázka

BOZP Silnice III/46812, rekonstrukce propustku ev. č. 46812-2P v km 0,815 v obci Bohumín - Opakované vyhlášení

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
71317200-5 - Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
Popis:

Předmětem zakázky je uzavření příkazní smlouvy s jedním dodavatelem na výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavebních prací vybraným dodavatelem. Jedná se zejména o výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavby „Silnice III/46812, rekonstrukce propustku ev. č. 46812-2P v km 0,815 v obci Bohumín - Opakované vyhlášení“ (dále jen „stavba“), v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“). Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se předpokládá v rozsahu 14 návštěv. V nabídkové ceně návštěvy budou zahrnuty veškeré náklady účastníka nutné nebo účelně vynaložené při plnění svého závazku, včetně správních poplatků a případných dalších výloh souvisejících s předmětem zakázky (např. zpracování plánů BOZP, cesta, cestovní čas, ohlášení OIP, závěrečná zpráva). Výkon činnosti se počítá min. v rozsahu 1 hodiny. Součástí předmětu zakázky jsou také nezbytné kancelářské práce, přičemž rozsah těchto kancelářských prací odpovídá 28 hodinám.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.07.2024