Veřená zakázka

Smlouva Příkazní - Koordinátor BOZP při realizaci stavebních prací zajišťovaných příkazcem ve vybraných domech v majetku Statutárního města Pardubice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
71317200-5 - Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
Popis:

Příkazník se zavazuje pro příkazce provést jeho jménem, na jeho účet a za úplatu tuto činnost: Koordinátor BOZP při realizaci stavebních prací zajišťovaných příkazcem ve vybraných domech v majetku Statutárního města Pardubice Jedná se o zajištění výkonu a činností koordinátora BOZP při realizaci stavebních prací zajišťovaných příkazcem ve vybraných bytových domech v majetku statutárního města Pardubice. Rozsah činností příkazníka je uveden v příloze č. 1 této výzvy. Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby bude prováděný po celý průběh realizace. Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu příkazní smlouvy, jejíž návrh je přílohou č. 2 této výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.07.2024