Veřená zakázka

BOZP Oprava povrchu silnice III/46615 Ostrava - Krásné Pole, ul. Družební - průtah obcí, I. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
Popis:

Předmětem zakázky je výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavebních prací vybraným dodavatelem. Jedná se zejména o výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavby „Oprava povrchu silnice III/46615 Ostrava - Krásné Pole, ul. Družební - průtah obcí, I. etapa“ (dále jen „stavba“), v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  28.05.2024