Veřená zakázka

PS 0203-Kasárna Strakonice-Technická pomoc-zpracování dokumentace pro opravu sociálního zařízení objektu č. 006 a ocelové konstrukce přemostění železniční trati

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
Popis:

Předmět plnění zpracování dokumentace pro opravu ocelové konstrukce přemostění železniční trati, včetně statického posouzení: a) Zhotovitel zpracuje dokumentaci k provedení nápravy zjištěného stavu minimálně v rozsahu: souhrnná technická zpráva, technická zpráva se stanovením technologických postupů, kontrolní rozpočet a neoceněný výkaz výměr pro potřebu zadávací dokumentace veřejné zakázky. V případě nutnosti bude dokumentace doplněna o výkresovou část; b). Zhotovitel dokumentaci projedná s místně příslušnou Správou železnic a zapracuje jejich připomínky. Dokumentace bude zpracována ve 2 paré + CD s digitální archivací (CD bude obsahovat výkresovou a textovou část ve formátu PDF, WORD a EXCEL). Předmět plnění Zpracování dokumentace pro opravu sociálního zařízení v objektu č. 006: a) Zhotovitel zpracuje dokumentaci na provedení opravy sociálních zařízení sprch ve 4 podlažích včetně výkazu výměr. V každém podlaží se jedná o část sociálního zařízení s 8 společnými sprchovými kouty pro muže a jednotlivých sprch pro ženy. 2.NP – 4.NP jsou totožná, 1. NP je dispozičně rozdílné. Rozsah technické pomoci musí umožňovat následné provedení zadávacího řízení a realizaci prací. Součásti dokumentace: - Stavebně konstrukční a architektonické řešení; - ZTI - Elektroinstalace; - Rozpočty; b) Zhotovitel zpracuje pro každý oddíl technické pomoci souhrnnou technickou zprávu se stanovením technologických postupů, kontrolní rozpočet a neoceněný výkaz výměr pro potřebu zadávací dokumentace veřejné zakázky. V případě potřeby bude dokumentace doplněna o výkresovou část; c) Dokumentace bude zpracována ve 2 paré + CD s digitální archivací (CD bude obsahovat výkresovou a textovou část ve formátu PDF, WORD a EXCEL).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.05.2024