Veřená zakázka

BALANČNÍ HŘIŠTĚ UL. ŠTĚPÁNSKÁ, VSETÍN

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
37535200-9 - Vybavení hřišť,
45112000-5 - Výkopové a zemní práce,
45422000-1 - Tesařské práce
Popis:

Předmětem zakázky jsou stavební práce na akci: „BALANČNÍ HŘIŠTĚ UL. ŠTĚPÁNSKÁ, VSETÍN“.

Popis veřejné zakázky:
Předmětem záměru je vybudovat certifikované balanční hřiště z přírodních materiálů pro děti na území města Vsetína ulice Štěpánská, v prostoru mezi železniční tratí a bytovými domy.
Stavba bude umístěna na pozemcích parcelní číslo 2451/1 a 2452 v katastrálním území a obci Vsetín. Tyto pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí Zlínského kraje na LV 10001 a jsou ve vlastnictví města Vsetín.
Balanční hřiště
Jedná se o dráhu skládající se z dřevěných navzájem propojených prvků z akátového dřeva jako například kladina jednoduchá, s oporou, rotační kladina, lanový mostek, řetězový mostek, visutý mostek, lezecká stěna, šplhací lana, ručkovací lana, balanční tyče. Akátové stojky jsou zapuštěny v zemi do betonových patek.
Rozměry 16,58 x 5,56 x 2,6 m (délka x šířka x výška), rozvinutá délka cca 29m.
Zastavěná plocha hřiště 92 m2
Obestavěný prostor (92 x 2,6) 240 m3
Hřiště je určeno pro věkovou kategorii 6+ a herní kapacita je 34 osob. Maximální výška pádu je 58cm.
Zatravněné plochy dotčené stavbou budou revitalizovány ve smyslu nové výsadby travním osivem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  27.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.06.2024