Veřená zakázka

Výstavba DOZP Suché - opakovaná výzva

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Ústecký kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45112000-5 - Výkopové a zemní práce,
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí,
45311000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení,
45331000-6 - Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace,
45420000-7 - Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce,
45422000-1 - Tesařské práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky „Výstavba DOZP Suché - opakovaná výzva“ je novostavba objektu, který bude soužit pro poskytování pobytové sociální služby DOZP (domovy pro osoby se zdravotním postižením) pro celkem 12 klientů.
Celkový rozsah všech prací je stanoven Výzvou k podání nabídek a veškerými jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací (příloha č. 2 výzvy k podání nabídek), smlouvou o dílo (příloha č. 3 výzvy k podání nabídek) a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 5 výzvy k podání nabídek).
Kvalitativní podmínky a technické specifikace předmětu veřejné zakázky jsou dále vymezeny zejména povolením stavebního záměru „Komunitní domov – Suché“ Modlany, Suché, vydaným Magistrátem města Teplice, č. j. MgMT/093236/2019 ze dne 19.08.2019 (nabytí právní moci dne 19.09.2019) (příloha č. 7 výzvy k podání nabídek).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  22.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.08.2021