Veřená zakázka

Analýza dopadu cílů Zelené dohody pro Evropu na sektor akvakultury v ČR

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem plnění zakázky je provedení nezbytných rešerší, studií a analýz, které umožní posoudit dopad Zelené dohody pro Evropu a na ni navazujících strategií (Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 na sektor akvakultury a Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy) na sektor akvakultury v ČR. Předmět zakázky je rozdělen na dvě části, z nichž první obsahuje literární rešerše na téma uhlíkové stopy akvakultury v ČR a nadměrného množství živin v akvakultuře a zároveň navrhne vhodné metodiky pro budoucí sběr dat a vyhodnocování uhlíkové stopy akvakultury v ČR a množství živin v akvakultuře. Předmětem druhé části zakázky bude provedení analýzy mimoprodukčních funkcí sladkovodní akvakultury, posouzení možnosti rozšíření ekologické akvakultury v ČR a analýzy používání antimikrobik v systémech akvakultur v ČR.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.04.2021