Veřená zakázka

Studie proveditelnosti revitalizace ZOS

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je příprava projektu, zpracování technických dokumentací pro následující zadávací řízení na výběr dodavatelů dílčích částí vlastní revitalizace Zdravotnického operačního střediska ZZS HMP, podpora v rámci realizace následujícího zadávacího řízení z odborného technického a stavebního hlediska (vyjádření k odborným dotazům a žádostem dodavatelů týkající se technického zadání – nutné zajištění z důvodu eliminace rizik a řešení případných námitek, rozkladů atd. u veřejné zakázky na dodavatele vlastní revitalizace ZOS). Předmětem plnění je také zajištění potřebného věcného a odborného obsahu zadávacích podmínek, zajištění kvality následně dodávaného plnění na základě výsledků zadávacího řízení, poskytnutí garance odborné autority pro implementační fázi projektu a akceptační procedury (technický a autorský dozor investora) pro Projekt „Revitalizace ZOS“, vč. návrhu řešení zajištění přechodného umístění ZOS, stavebních úprav, souvisejícího vybavení, technologií a služeb. V případě, že stavební úpravy budou podléhat ohlášení stavby nebo stavebnímu povolení, bude i toto součástí předmětu plnění. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 4 Výzvy „Smlouva o dílo“.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.04.2021