Veřená zakázka

Vyhodnocení 9. aktualizace ZÚR SK

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem zakázky bude zpracovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících zákonů a v souladu se stanovisky orgánů ochrany přírody k danému záměru. Návrh VVURÚ bude zpracován s využitím schémat, kartogramů a kartodiagramů. Zpracování bude provedeno s vazbami na legislativu EU (např. Směrnici EP, Rady č. 2001/42/ES a Rady č. 92/43/EHS) a s přihlédnutím k právním výkladům Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Praze. Důraz bude kladen na zjišťování kumulativních a synergických vlivů a vlivů na lidské zdraví a hodnocení záboru zemědělského půdního fondu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.04.2021