Datum podání
nabídek
Název veřejné zakázky Kategorie zakázek Místo plnění Datum uveřejnění
04.11.2020 Zubolékařský spotřební materiál, XI_2020 Zdravotnictví, sociální služby Celá Česká republika 23.10.2020
03.11.2020 Parenterální imunosupresivum, inhibitor interleukinu SKYRIZI s… Zdravotnictví, sociální služby Celá Česká republika 20.10.2020
10.11.2020 Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 08.10.2020
13.11.2020 Odbahnění a rekonstrukce rybníků Stavebnictví a související činnosti Plzeňský kraj 28.10.2020
12.11.2020 Rámcová dohoda na dodávky kuchyňských přístrojů Technologie, stroje, přístroje a elektronika Celá Česká republika 15.10.2020
06.11.2020 Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020 Účetnictví a audit Celá Česká republika 15.10.2020
03.11.2020 Virtuální instrumentace pro laboratoř automatizovaných měřicích… Technologie, stroje, přístroje a elektronika Celá Česká republika 26.10.2020
04.11.2020 Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou METHYLPREDNISOLON,… Zdravotnictví, sociální služby Celá Česká republika 05.10.2020
02.11.2020 Sokolská 1885/12 rekonstrukce objektu Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 13.10.2020
13.11.2020 Výměna systému dorozumívacího řetězce a hlasitého volání v budově… Technologie, stroje, přístroje a elektronika Celá Česká republika 22.10.2020