Datum podání
nabídek
Název veřejné zakázky Kategorie zakázek Místo plnění Datum uveřejnění
05.04.2021 Léčivé přípravky s obsahem antibiotik Zdravotnictví, sociální služby Celá Česká republika 05.03.2021
29.03.2021 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - sociální zařízení ZŠ Dukelská… Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 25.02.2021
16.03.2021 Oprava opěrné zdi z žulových kvádrů včetně nového oplocení u budovy… Ostatní Liberecký kraj 03.03.2021
09.04.2021 Zajištění vodoinstalatérských, topenářských a souvisejících… Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 05.03.2021
19.03.2021 BŘEZNICKÁ, ZLÍN - NOVÁ MĚSTSKÁ ČTVRŤ Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 16.12.2020
15.03.2021 Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín – Jedlová v km 25… Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 23.02.2021
10.03.2021 Vypracování znaleckých posudků – JMK 2021-2023 Poradenské, právní a tlumočnické služby Celá Česká republika 26.02.2021
09.03.2021 Dům dětí a mládeže - úprava vstupu Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 11.02.2021
08.03.2021 III/2405 Statenice, most ev.č. 2405-1 přes potok Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 17.02.2021
09.03.2021 Most ev. č. 137-007 Vřesce Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 19.02.2021