Datum podání
nabídek
Název veřejné zakázky Kategorie zakázek Místo plnění Datum uveřejnění
03.02.2020 Dodávky materiálu pro inkontinenci - část 5: Vlhčené čistící ubrousky Zdravotnictví, sociální služby Celá Česká republika 06.01.2020
04.02.2020 Opravy 8 volných bytů v Moravské Ostravě a Přívoze Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 26.01.2020
30.01.2020 UŘ/611/MRA/19 Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42,… Stavebnictví a související činnosti Moravskoslezský kraj 07.01.2020
12.02.2020 Dynamický nákupní systém pro reklamní předměty Masarykovy univerzity… Reklama a marketing Celá Česká republika 13.01.2020
25.02.2020 Ultrazvukový přístroj pro angiologické aplikace Zdravotnictví, sociální služby Celá Česká republika 27.01.2020
10.02.2020 TECHNOLOGIE CALL CENTRA ČPR IT Celá Česká republika 13.01.2020
31.01.2020 Materiální vybavení a technologie spolufinancované z IROP Materiál, součástky a náhradní díly Celá Česká republika 02.01.2020
31.01.2020 Obnova Panského domu č. p. 77 (fasády, výplně otvorů) východní strana… Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 16.01.2020
03.02.2020 Průmyslová zóna Vesecko, chodník a rekonstrukce přístupové komunikace Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 20.01.2020
16.12.2020 Dodávka Doplňkových zařízení a jejich instalace do technologického… Technologie, stroje, přístroje a elektronika Moravskoslezský kraj 29.11.2019