Veřená zakázka

ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL –STAVEBNÍ PRÁCE

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Projekt řeší rekonstrukci interiérů, úpravy tříd a rekonstrukci WC kabin v celkem pěti základních školách, jejichž je zadavatel zřizovatelem. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující výstavbu dvou nových venkovních učeben pro výuku přírodních věd a kompletní rekonstrukci a stavební úpravy vnitřních prostor stávajících pěti jazykových učeben a tří učeben přírodních věd určených pro vzdělávání žáků. Nově vybudované budou následující odborné učebny v pěti zapojených základních školách: 1) Multimediální jazyková učebna s kapacitou 20 žáků (ZŠ K. Dvořáčka 1230) 2) Multimediální přírodovědná učebna s kapacitou 16 žáků (ZŠ K. Dvořáčka 1230) 3) Multimediální jazyková učebna s kapacitou 30 žáků (ZŠ Ke Studánce 1050) 4) Venkovní učebna přírodních věd s kapacitou 30 žáků (ZŠ Ke Studánce 1050) 5) Multimediální jazyková učebna s kapacitou 16 žáků (ZŠ Mládí 726) 6) Multimediální přírodovědná učebna s kapacitou 16 žáků (ZŠ Mládí 726) 7) Multimediální jazyková učebna s kapacitou 30 žáků (ZŠ Školní 862) 8) Multimediální přírodovědná učebna s kapacitou 30 žáků (ZŠ Školní 862) 9) Multimediální jazyková učebna s kapacitou 16 žáků (ZŠ U Kapličky 959) 10) Venkovní učebna přírodních věd s kapacitou 30 žáků (ZŠ U Kapličky 959) Současně bude vybudováno bezbariérové zázemí (WC) ve čtyřech zapojených základních školách. Součástí projektu jsou také úpravy zeleně, spočívající ve výsadbě izolační zeleně u vybudované venkovní učebny – altánu u ZŠ Ke Studánce 1050. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností Ateliér POD VĚŽÍ s. r. o. se sídlem Farní 20, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 05489008 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohami č. 4 a 5 Zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.04.2021