Veřená zakázka

Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor-Písek“ jejímž cílem je odstranění nevyhovujícího udržovacího stavu nosné konstrukce a spodní stavby. Mostní objekt převádí železniční trať přes vodní nádrž Orlická přehrada na řece Vltava mezi obcemi Červená nad Vltavou a Vlastec. Mostní objekt z roku 1888 tvoří tři jednokolejné jednopólové ocelové konstrukce, příhradové nýtované trámové prosté s prvkovou mostovkou o rozpětí L= 8,70 + 3 x 84,40 + 8,70 m. Spodní stavba je z kamenného zdiva s lícem z řádkového zdiva s rovnoběžnými křídly. Spodní stavba se skládá ze dvou opěr vylehčených klenbami a dvou pilířů, které jsou v současné době zaplaveny vodou a obetonovány. Spodní stavba je založená plošně. Délka mostu 283,75 m, šířka mostu 5,78 m, výška mostu 69,90 m. Most je z roku 1898. Ocelové konstrukce mají nevyhovující zatížitelnost a nevyhovují na zatížení dopravou dle ČSN EN 1991-2.Nový mostní objekt je navrhován jako železniční jednokolejný most s průběžným kolejovým ložem v odsunuté poloze cca 10 m severním směrem. V hlavním mostním otvoru je navrhována nosná konstrukce ze železobetonového oblouku na rozpětí 156,0 m a se vzepětím 34,7 m. Délka přemostění 296,8 m a délka mostu 316,3 m. Výška mostu nade dnem Vltavy 70,0 m. Ve vedlejších mostních otvorech je navrhována konstrukce trámová spojitá z předpjatého betonu s betonovou deskou mostovky. Nová spodní stavba je navržena ze železobetonu s plošným založením na skalním podloží. Základové bloky paty oblouku jsou navrženy na březích vodní nádrže. Železniční svršek je navržen ve standardním uspořádání s průběžným kolejovým ložem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.04.2021