Veřená zakázka

Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje – křížení s dráhou

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje – křížení s dráhou“.
Jedná se o rekonstrukci úrovňových křížení silnic a železnice na čtyřech místech v Královéhradeckém kraji. Zakázka je rozdělena na čtyři části (nejedná se o části ve smyslu zákona).
I. II/325 Bílá Třemešná – křížení s dráhou
Jedná se o úrovňové křížení silnice II/325 a železnice. Toto křížení se nachází jižně cca 450 m před Bílou Třemešnou. Křížení zahrnuje železniční trať Dvůr Králové nad Labem – Lomnice nad Popelkou. Místo křížení se nachází v přímé, mezi dvěma protisměrnými směrovými oblouky, délka přímé je cca 50m. V obou směrech jsou osazeny svislé dopravní značky A 31a plus A 30, dále A 31b,c. Železniční přejezd je zabezpečen výstražnými světly včetně osazení dopravního značení A 32a bez závor.
Navržená opatření jsou následující:
- Doplnění dopravního značení V 18.
Cílem instalace a doplnění dopravního značení je upozornit řidiče na úrovňový železniční přejezd snížit jejich rychlost a předejít tak vzniku dopravní nehody.
- Doplnění dopravního značení A 30 – dopravní značka bude provedena ve vodorovném provedení nástřikem na asfaltový povrch před dopravní značku V 18.
Cílem instalace a doplnění dopravního značení je upozornit řidiče na úrovňový železniční přejezd snížit jejich rychlost a předejít tak vzniku dopravní nehody.
- Dále bude provedeno vykácení náletových dřevin v místě rozhledu u železničního přejezdu. Je zakresleno v situaci.II. II/280 Ledkov – křížení s dráhou
Jedná se o dvě úrovňové křížení silnice II/280 a železnice. Toto křížení se nachází ve východní a západní části obce Ledkov. Křížení zahrnuje železniční trať Kopidlno – Dolní Bousov. Místa křížení se nachází v přímé. V obou směrech jsou osazeny svislé dopravní značky A 31a plus A 30, dále A 31b,c. S ohledem na plánované úpravy železničního přejezdu ze strany vlastníka (AŽD) nebude v rámci této stavby realizováno osazení dopravního značení P 6, A 32a, bez výstražných světel a bez závor – viz příloha (situační výkres).
Navržená opatření jsou následující:
- Doplnění dopravního značení V 18.
Cílem instalace a doplnění dopravního značení je upozornit řidiče na úrovňový železniční přejezd snížit jejich rychlost a předejít tak vzniku dopravní nehody.
- Doplnění dopravního značení V 6b.
Cílem instalace a doplnění dopravního značení je přesně vyznačit účastníkům provozu bezpečné místo pro zastavení.
- Doplnění dopravního značení V 4.
Cílem instalace a doplnění dopravního značení je přesně vymezit směrové vedení v křižovatce a zlepšit tak průjezd vozidel.
- Doplnění dopravního značení V 1a.
Cílem instalace a doplnění dopravního značení je zvýšení bezpečnosti před železničním přejezdem.
- Výměna obrusné vrstvy
V místě umístění dopravního značení V 18 (společně s druhým jízdním pruhem) bude provedena výměna obrusné vrstvy.
III. II/304 Česká Skalice – křížení s dráhou
Jedná se o úrovňové křížení silnice II/304 a železnice. Toto křížení se nachází jižně cca 500 m od České Skalice. Křížení zahrnuje železniční trať Jaroměř – Náchod a vlečku k areálu ZZN Česká Skalice. Místo křížení se nachází hned za levým směrovým obloukem ve směru z České Skalice. Podél vlečky od areálu ZZN Česká Skalice vede příjezdová komunikace do areálu, která se na silnice II/3041 napojuje těsně před křížením s tratí. V obou směrech jsou osazeny svislé dopravní značky A 31a plus A 29, dále A 31b,c a značka P 1 plus E 2b. Železniční přejezd je zabezpečen závorami s výstražnými světly včetně osazení dopravního značení A 32b se zelenou retroreflexní úpravou.
Navržená opatření vycházejí z doporučení po konzultaci Královéhradeckého kraje a SFDI. Tato opatření jsou následující:
- Osazení svislého dopravního značení A 31c s dodatkovou tabulkou E 7b. Tato úprava si vyžádá osazení dvou svislých dopravních značek na jeden sloupek. Úprava bude provedena na příjezdové komunikaci do areálu ZZN Česká Skalice. Dále bude osazena svislá dopravní značka P 4 na samostatném sloupku.
Cílem opatření je upozornit řidiče vyjíždějící z areálu ZZN Česká Skalice v dostačeném předstihu na křížení se železnicí a umožnit tak účastníkům provozu rychleji a bezpečněji reagovat.
- Doplnění dopravního značení V 5.
Cílem instalace a doplnění dopravního značení je přesně vyznačit účastníkům provozu bezpečné místo pro zastavení.
- Doplnění dopravního značení V 18.
Cílem instalace a doplnění dopravního značení je upozornit řidiče na úrovňový železniční přejezd snížit jejich rychlost a předejít tak vzniku dopravní nehody.
- Doplnění dopravního značení V 4.
Cílem instalace a doplnění dopravního značení je přesně vymezit směrové vedení v křižovatce a zlepšit tak průjezd vozidel.
- Doplnění dopravního značení V 2b.
Cílem instalace a doplnění dopravního značení je přesně vymezit směrové vedení v křižovatce a zlepšit tak průjezd vozidel.
- Výměna obrusné vrstvy
V prostoru křižovatky a v místě umístění dopravního značení V 18 (společně s druhým jízdním pruhem) bude provedena výměna obrusné vrstvy.
- Osazení svislé dopravní značky A 22 s dodatkovou tabulkou E 13 „KONEC CHEMICKÉHO POSYPU“ na jeden sloupek.
- Osazení svislé dopravní značky P 1 s dodatkovou tabulkou E 2a na jeden sloupek.
Kombinace těchto dílčích opatření se vzájemně doplňují a komplexně reagují na potřeby všech účastníků provozu v řešené lokalitě. Účastníky provozu v této lokalitě jsou zejména řidiči motorových vozidel, vzhledem k tomu, že se řešená lokalita nachází v extravilánu a není zde veden chodník, tak dopad na chodce v tomto úseku je nerelevantní. Práce budou prováděny po polovinách, za částečné uzavírky. Doprava bude řízena semafory nebo pracovníky stavby.
IV. III/3038 Červený Kostelec – křížení s dráhou
Jedná se o úrovňové křížení silnice III/3038 a železnice. Toto křížení se nachází v jihozápadní části Červeného Kostelce u vesničky Stolín, která je součástí Červeného Kostelce. Křížení zahrnuje železniční trať Jaroměř – Trutnov. Místo křížení se nachází v přímé. V obou směrech jsou osazeny svislé dopravní značky A 31a plus A 30, dále A 31b,c. Železniční přejezd je zabezpečen výstražnými světly včetně osazení dopravního značení A 32a se zelenou retroreflexní barvou, bez závor. Doprava bude řízena semafory nebo pracovníky stavby.
Navržená opatření vycházejí z doporučení po konzultaci Královéhradeckého kraje a SFDI. Tato opatření jsou následující:
- Doplnění dopravního značení V 18.
Cílem instalace a doplnění dopravního značení je upozornit řidiče na úrovňový železniční přejezd snížit jejich rychlost a předejít tak vzniku dopravní nehody.
- Doplnění dopravního značení V 5.
Cílem instalace a doplnění dopravního značení je přesně vyznačit účastníkům provozu bezpečné místo pro zastavení.
- Tato dílčí opatření doplňuje a komplexně reaguje na potřeby všech účastníků provozu v řešené lokalitě. Účastníky provozu v této lokalitě jsou zejména řidiči motorových vozidel.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DZS, zpracované projekční kanceláří VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO 288 60 080, zodpovědný projektant Ing. Václav Lexa, datum zpracování 6/2021, číslo zakázky 38/21.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.07.2022