Veřená zakázka

ZTV PRO 4 RD NOVÁ VES U SVĚTLÉ včetně demolice objektu čp. 15

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem je výstavby základní technické infrastruktury pro 4 rodinné domy. Součástí plnění jsou tyto stavební objekty:
• SO1 Komunikace – jedná se obousměrnou dvoukruhovou komunikaci o šíři 5,0 m a délky 46 m, povrch asfaltobeton
• SO2 Vodovod - Vodovodní řad PE100 RC 90 – 46 m
• SO3 Kanalizace splašková - PP KG SN10 plnostěnného 250/7,7, celková délka stoky je 50 m
• SO4 Plynovod – Plynovodní řad PE 50 – 60 m, součástí přeložka stávajícího plynovodu.
• SO5 Veřejné osvětlení – 2 osvětlovací body

Část Demolice objektu čp. 15, Nová Ves u Světlé:
Jedná se o demolici objektu, jehož základy a sokl jsou zděné z kamene. Nosné obvodové zdivo je smíšené z cihelné a kamene v různých tl. 480, 600 - 850 mm. Střechu tvoří dřevěný valbový krov s plechovou krytinou kladenou na dřevěné bednění. Součástí demolice jsou drobné stavby (kolny). Vybraný zhotovitel jako součást zakázky zajistí ke své tíži likvidaci odpadu a kompletní inženýring – tj. projednání s dotčenými orgány, správic sítí a vydání povolení k odstranění stavby.
Demolici stávajícího nadzemního vedení provede v předstihu na své náklady společnost ČEZ Distribuce a.s. v rámci pokládky kabelů nn v obci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  30.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.04.2021