Veřená zakázka

ZŠ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY_OPRAVA VSTUPNÍ CHODBY VČETNĚ ELEKTROINSTALACE

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Práce budou prováděny při provozu jídelny a kuchyně a například lité teraso je nutné lít o víkendu a veškeré práce tomu přizpůsobit. Jedná se odstranění stávající terasové dlažby včetně obkladů stěn a omítek, vybourání dveří. Demontáž, nátěr a zpětná montáž topných těles. Nová elektroinstalace včetně svítidel. Nové hliníkové dveře, nové obkladové prvky a truhlářské výrobky, lité teraso, malby vše viz projektová dokumentace. Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu. Termín realizace od 01.07.2023 do 15.8.2023 Prohídku na místě samém je možné předem dohodnout s p. Motlem na tel: 731127780

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.05.2023