Veřená zakázka

ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektů včetně souvisejících prací

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Opravy, revize a servis
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45310000-3 - Elektroinstalační práce,
45321000-3 - Tepelné izolace,
45420000-7 - Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provedení zateplení objektů ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4, včetně souvisejících prací. Stavební práce spočívají v zateplení obvodových stěn školních pavilonů (objekty A, B, C a D) kontaktním zateplovacím systémem a v zateplení střechy nad tělocvičnou v objektu C, včetně všech souvisejících prací – doplnění dlažby a zábradlí na střešní terase objektu A, výměna části výplní otvorů, přístavba dvouramenného ocelového schodiště a dvou zásobovacích ramp s venkovními schodišti.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.07.2022