Veřená zakázka

Opravy instalací budovy ZŠ Koryčany - jídelna s kuchyní

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Oprava instalací ZŠ Koryčany – jídelna s kuchyní, Nádražní č.p. 110, k.ú. Koryčany“. Jedná se o opravu instalací stávající základní školy, objektu jídelny s kuchyní. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností RCi group s.r.o., Zaječice 279, 538 35 Zaječice, IČ: 09594205; zodpovědný projektant Ing. Marek Rauchfuss, ČKAIT 0701210 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech). Projektová dokumentace je přílohou č. 6 zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Projektová dokumentace“.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.05.2021