Veřená zakázka

ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „OPTIMALIZACE PAROVODNÍ SOUSTAVY

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Ústecký kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71322200-3 - Projektování potrubí,
71323100-9 - Projektování energetických rozvodných sítí
Popis:

Zadavatel, společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, vyhlašuje výběrové řízení na služby s názvem „Zpracování realizační projektové dokumentace „optimalizace parovodní soustavy““, jehož předmětem je zpracování realizační projektové dokumentace (RPD) úpravy rozvodu nízkotlaké páry v areálu SPCH (Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost). Součástí RPD bude aktualizovaný výkaz výměr (oceněný a slepý) pro decentralizaci redukce páry ze středního na nízký tlak a aktualizovaná Dokumentace pro výběr zhotovitele. Při zpracování dokumentace budou zohledněny změny provedené na parovodní soustavě od vydání přiložené studie do současnosti.
Předmět zakázky je popsán technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.01.2022